21.ledna 2017, VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA

Sbor dobrovolných hasičů v Brušperku
si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU,

která se koná v sobotu 21.ledna 2017 v 17,00 hodin
v hasičské zbrojnici

Program výroční valné hromady:
1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise
2. Zpráva o činnosti za rok 2016
3. Pokladní zpráva
4. Zpráva revizní komise
5. Zprávy vedoucích kolektivů
6. Zpráva velitele SDH
7. Plán práce na rok 2017
8. Vyznamenání členů SDH
9. Diskuse
10. Schválení delegáta na shromáždění představitelů
11. Schválení usnesení
12. Závěr, pohoštění

Těšíme se na Vaši účast.

Za výbor SDH Brušperk zve:
Xenie Valušáková,starosta SDH Brušperk

Před valnou hromadou mohou členové sboru uhradit členské příspěvky, a tak splnit jednu ze základních povinností řádného člena.
Po valné hromadě bude probíhat fotografování členů na nové průkazky!!!