Memoriál Zdeňka Vyplela 2017

Memoriál Zdeňka Vyplela
2. kolo XIII. ročníku Beskydské ligy
Datum konání: sobota 10.6.2017
Místo konání: hasičské hřiště u škvárového hřiště
Prezentace: 13:00 hod
Začátek: 13:30 hod
Startovné: 100 Kč za každé soutěžící družstvo
Disciplína: požární útok na 2B
Kategorie: muži, ženy
Časomíra: elektronická, sklopné terče
Výstroj: jednotné dresy (půjčený člen musí běžet v domovském dresu a maximálně 2x), opasek, přilba, obuv sportovní
Výzbroj: stroj, 2 ks savice 2,5 m, sací koš, 2 ks hadice B, 4 ks hadice C,2 ks proudnice C, rozdělovač, 2 ks klíč
Provedení útoku: dle pravidel Beskydské ligy
www.beskydskaliga.info/pravidla.php
Ceny:
MUŽI
1. místo 1000 Kč + pohár
2. místo 800 Kč + pohár
3. místo 500 Kč + pohár
4. místo 200 Kč + pohár
5. místo 100 Kč + pohár

ŽENY
1. místo 800 Kč + pohár
2. místo 500 Kč + pohár
3. místo 300 Kč + pohár
4. místo věcná cena
5. místo věcná cena

Družstva soutěží na vlastní nebezpečí! V případě poruchy časomíry bude start opakován. Měření hadic namátkově. V případě shodnosti výsledných časů bude brán v úvahu druhý lepší sestřik.
Neplatný pokus: shození terče jiným proudem, nezavodnění čerpadla včetně útočného vedení do 2 minut, nedokončení útoku v předepsané výstroji, příprava základny delší než 5 minut.
Předběžná rezervace pořadí na telefonu 731 456 252. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pořadí.