NEINVESTIČNÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY NA ROK 2017

Submitted by admin on Tue, 11/20/2018 - 19:09

Název programu: PROGRAM VIII. – Organizace sportu ve sportovních klubech
Název projektu: Mladí hasiči
Evid. č. projektu: SPORT-VIII-4359/2017

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Brušperk realizuje na základě rozhodnutí 
č. 502017_8_2394 vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy projekt s názvem „Mladí hasiči“ .

Účelem dotace je podpora sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot při pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti. Jedná se o zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.
Finanční prostředky budou využity především na trenérské zabezpečení, provozní a materiální náklady související se zabezpečením sportovní činnosti dětí a mládeže a na vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru (výzbroj, výstroj) pro sportování dětí a mládeže do 18 let.