NEINVESTIČNÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY NA ROK 2018

Submitted by admin on Sun, 12/02/2018 - 20:52

Název programu: PROGRAM MŮJ KLUB vyhlášený pod č.j. 31868/2017
Název projektu: 
Kroužek mladých hasičů v Brušperku 2018
Evid. č. projektu: SPORT-2-B-3943/2018

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Brušperk realizuje na základě rozhodnutí
č. 502018_2B_3470 vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy projekt s názvem „Kroužek mladých hasičů v Brušperku 2018“ .

Účelem dotace je podpora  sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 6 do 23 let, trenérů a realizačního týmu a provoz sportovních zařízení využívaných dětmi a mládeží.
Finanční prostředky budou využity především na trenérské zabezpečení, provozní a materiální náklady související se zabezpečením sportovní činnosti dětí a mládeže a na vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru (výzbroj, výstroj) pro sportování dětí a mládeže