Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018

Submitted by admin on Sun, 12/02/2018 - 20:53
msk

REALIZACE PROJEKTU „SPORTOVNÍ DRUŽSTVO ŽEN SDH  BRUŠPERK“

V březnu 2018 jsme požádali o dotaci  na realizaci projektu s názvem „Sportovní družstvo žen SDH Brušperk“ v rámci Programu na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018 vyhlášenou Moravskoslezským krajem.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 14.6.2018 svým usnesením 8/813 rozhodlo o poskytnutí dotace našemu sboru ve výši 89,05% celkově skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci tohoto projektu, který je zaměřený na činnost SDH Brušperk – podporu požárního sportu.

Finanční prostředky dotace byly využity k pořízení neinvestičního vybavení pro zabezpečení družstva žen v požárním sportu. Byly zakoupeny nové savice, nástřikové proudnice, hadice a rozdělovač. Tým žen se v roce 2018 aktivně zúčastnil všech 14-ti soutěží v požárním sportu v rámci Beskydské ligy. Celkově obsadily naše ženy  6.místo.