PROGRAM NA PODPORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ROCE 2019

Submitted by admin on Thu, 10/03/2019 - 07:25

Realizace projektu „ SDH Brušperk 140 let – HISTORICKÝ PRAPOR“

 

V březnu 2019 jsme požádali o dotaci na realizaci projektu s názvem „SDH Brušperk 140 let – HISTORICKÝ PRAPOR“ v rámci Programu na podporu dobrovolných hasičů v roce 2019 vyhlášenou Moravskoslezským krajem.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 13.6.2019 svým usnesením 12/1382 rozhodlo o poskytnutí dotace našemu sboru ve výši 82,64% celkově skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci tohoto projektu, který je zaměřený na udržování hasičských tradic, prezentaci sboru na veřejnosti a informování o historii hasičstva.

SDH Brušperk slaví v roce 2019 výročí 140 let od založení sboru. Historický prapor sbor získal v roce 1894, vlastní jej tedy  již 125 let. V průběhu dlouhé doby používání byl prapor bohužel poškozen. Historický prapor je součástí letitých tradic sboru a zaslouží si kompletní zrestaurování, aby v budoucnosti mohl být i nadále používán pro pozitivní prezentaci sboru na veřejnosti a informování o historii hasičstva. Děkujeme za finanční prostředky, které nám pomohou dosáhnout tohoto cíle. 


 

Realizace projektu „ Požární sport SDH Brušperk – vozík pro převoz výzbroje“

 

V dubnu 2019 jsme požádali  také o dotaci na realizaci projektu s názvem „Požární sport SDH Brušperk – vozík pro převoz výzbroje“ v rámci Programu na podporu dobrovolných hasičů v roce 2019 vyhlášenou Moravskoslezským krajem. 

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 13.6.2019 svým usnesením 12/1382 rozhodlo o poskytnutí dotace našemu sboru ve výši 89,47% celkově skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci tohoto projektu, který je zaměřený na činnosti SDH Brušperk – podporu požárního sportu mužů, žen a mladých hasičů. 

Finanční prostředky dotace byly využity k nákupu přívěsného vozíku, který  je pravidelně využíván k převozu výzbroje na naše sportoviště pro nácvik požárního útoku a také na soutěže v požárním sportu mužů, žen i mladých hasičů. Tým mužů obsadil v roce 2019 v soutěžích Beskydské ligy 1.místo, ženy obsadily v Beskydské lize 3.místo a mladí hasiči obsadili v Moravskoslezské lize  tato umístění: mladší žáci 13.místo a starší žáci 12.místo.