Výroční valná hromada 2019

Submitted by admin on Tue, 11/20/2018 - 19:13

Sbor dobrovolných hasičů v Brušperku si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na

                                   VÝROČNÍ VALNOU  HROMADU, 

    která se koná v sobotu  26.ledna 2019 v 17,00 hodin  v hasičské zbrojnici

 

        Program výroční valné hromady:

1)      Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise

2)      Zpráva o činnosti za rok 2018

3)      Pokladní zpráva

4)      Zpráva revizní komise

5)      Zprávy vedoucích kolektivů

6)      Zpráva velitele SDH

7)      Plán práce na rok 2019

8)      Diskuse

9)      Schválení delegáta na shromáždění představitelů

10)    Schválení usnesení

11)     Závěr, pohoštění

Těšíme se na Vaši účast. 

 

Za výbor SDH Brušperk zve:

     Mgr. Xenie Valušáková

      starosta SDH Brušperk

 

Před valnou hromadou mohou členové sboru uhradit členské příspěvky, a tak splnit jednu ze základních povinností řádného člena.