Výjezdová jednotka

 

Seznam členů výjezdové jednotky a funkce:

Velitel družstva: Strojník: Hasič:
Kuchař Ondřej (VJ)(Z)(S) Dědič Vincent (S/VD) Hurajt Marek
Cholava Petr Koval Bohuslav (S/VD) Janek Tomáš
Školík David Vyplel Jiří Konečný Daniel
Bulanda Jan Vyplel Michal Kozák Martin
Glivický Tadeáš (Z) Vyplel Vítězslav Křístek Kamil
Barborka Pavel Židek Martin Maslaňák Lukáš
Vyplel Michal ml. Kula David Millo Jakub
    Mrázek Tomáš
    Překlasa David


Vysvětlivky ke zkratkám: S(VD) = strojník a velitel družstva; VJ = velitel jednotky; Z = zdravotník