21.1.2017, Zpráva o činnosti JSDH za rok 2016

Zpráva o činnosti JSDH města Brušperk za rok 2016
K 31. 12. 2016 měla jednotka 25 členů. Velitele jednotky, jeho zástupce, 7 velitelů družstev a 8 strojníků. Do našich řad přibyl 1 nový člen, 2 nás opustili. 23 členů jednotky jeevidováno jako nositelé dýchací techniky. Vybraní členové pak disponují dalšími odbornostmi jako obsluhovatelé motorových pil, lezci a zdravotníci. Na dalším rozšíření odborností našich členů se bude pracovat i v letošním roce.

V roce 2016 řešila jednotka celkem 51 mimořádných událostí a tu úplně poslední symbolicky poslední kalendářní den uplynulého roku. Ve srovnání s rokem předchozím, kdy jsme zasahovali u 96 událostí, došlo k poklesu událostí téměř o polovinu. Důvodem tohoto poklesu je především minimum zásahů v souvislosti s obtížným hmyzem, kterých v roce předchozím bylo výrazně nad dlouhodobým průměrem. Stále však platí, že největší procento našich výjezdů představovaly technické pomoci, kterých bylo celkově 43. Mimo již zmíněné likvidace hmyzu pak jednotka jako každoročně, řešila odstraňování spadlých, nebo nebezpečně nakloněných stromů, čištění pozemních komunikací a kanalizací. Protože loňský rok nebyl tak extrémně teplý jako předchozí, ubylo také výjezdu zaměřených na dovážku vody a požárů suchých porostů. Naopak jsme museli řešit i události související s přívalovými dešti. Celkem jsme zasahovali u 8 požárů, z toho pouze jedenkrát bylo potřeba zasahovat vkatastru našeho města, dalších 7 požárů řešila jednotka mimo území Brušperku. Nejzajímavější a nejnáročnější byl zářijový požár obchodního domu v Kopřivnici, kde naše jednotka zasahovala téměř 10 hodin. Jednalo se o úmyslně založený požár se vzniklou škodou vyčíslenou na bezmála 50 mil. Kč. Dvakrát v průběhu roku vyjížděla jednotka k ohlášenému požáru do Krmelína a Paskova. Dva požáry jsme také shodně likvidovali ve Sviadnově a Paskově. Za zmínku také stojí opakované výjezdy ve spolupráci se ZZS MSK, kdy jednotka provádí nejen transport zraněných a nemocných pacientů, ale v letošním roce jsme měli možnost si také vyzkoušet spolupráci na ošetřování jednoho takového pacienta a současně navedení vrtulníku ZZS MSK na přistání. Výborně jsme tak procvičili své zkušenosti nabyté při cvičení v loňském roce ve spolupráci s HZS a Leteckou službou PČR.
V rámci preventivně – výchovných akcí se naše jednotka účastnila již tradičního Dne s IZS při Základní škole Vojtěcha Martínka v Brušperku. Svou techniku jsme vystavovali a poskytovali během Dne dětí a letního kina, pořádaných kulturní komisí města Brušperk. Zavítali jsme také mezi naše nejmenší do mateřské školy. Podíleli jsme se na zajištění místního kola Beskydské ligy v požárním útoku družstev mužů a žen.

V měsíci prosinci se jednotka zúčastnila taktického cvičení, které letos pořádala jednotka z Krmelína. Námětem byl letos požár lesa s jednou zraněnou osobou na místě události.
Pravidelně jsme jezdili na výcvik do oblasti Dolní Vítkovice, kde jsme v rámci cvičení řešili požáry bytových jednotek ve výškových budovách i ve sklepních prostorách, záchranu osob a orientaci v zakouřeném prostředí.
Stejně jako vloňském roce jsme i letos měli možnost zúčastnit se spolu sprofesionálními kolegy a leteckou službou PČR společného taktického cvičení se zaměřením na navádění vrtulníku na přistání a plnění „bambi vaku“ při hašení rozsáhlých požárů.

Začátkem loňského roku se podařilo dotáhnout do konce a jednotce byl do užívání slavnostně předán dopravní automobil Mercedes Benz Sprinter, který u naší jednotky slouží jako automobil pro technické zásahy. Dále ke své činnosti využíváme CAS 20 MB Atego a CAS 32 T815 Tatra. Stále pak ve svém vozovém parku najdeme i dosluhujících dopravních automobilů VW Transporter, který snad v příštích letech také nahradí nová technika.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem členům jednotky, kteří se v uplynulém roce aktivně podíleli na chodu a činnosti jednotky a celého sdružení. Dále vedení a pracovníkům městského úřadu Brušperk a vneposlední řadě všem našim příznivcům a sponzorům s přáním, aby nám i v letošním roce zachovali svou přízeň.

Bc. Ondřej Kuchař
Velitel JSDH Brušperk