Mladí hasiči

Vedoucí kroužku Mladých hasičů

Katka Vašíčková                         tel. 724 095 444             kozakovakarin@seznam.cz

Bc. Kamila Mertová                    tel. 603 158 780              kamila.mertova@seznam.cz

Jiří Vyplel

Michaela Kratochvílová

Jiří Merta

Dalibor Milota


Kroužek Mladých hasičůDružstvo:                             Kdy:                        Kde:

Mini (2 - 5 let)                       pondělí 17 - 18 h     hasičárna

Mladší žáci (6 - 11 let)           středa 16 - 17 h        hasičárna

                                             pátek 16 - 17 h         sokolovna

Starší žáci (12 - 16 let)           středa 17 - 18 h       hasičárna

                                              pátek 17 - 18 h        sokolovna

Odkazy:

Fotky https://fanthagiro.rajce.idnes.cz/

www.mslmh.cz


Plamen je celorepubliková a celoroční soutěž v požárním sportu, jejím cílem je

rozvíjet dětské znalosti, dovednosti a vědomosti v oblasti požární ochrany. Vyhlašuje ji

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Hra Plamen je určena pro nejméně devítičlenné kolektivy. Družstva mohou být složena z dětí

obou pohlaví ve věku do 15 let. Za každé družstvo může soutěžit maximálně 10 členů. Každý

sbor může sestavit i více družstev než jedno (záleží na počtu dětí). Každý mladý hasič může

startovat pouze za jeden kolektiv. Při dodržení stanovených podmínek jsou samozřejmě také

možné přestupy mladých hasičů do jiných kolektivů.

V kategorii mladších je doporučený minimální věk 6 let, ale zúčastnit se mohou i děti mladší,

horní hranice je 11 let. Starší kategorie je vymezena věkem 11-15 let, ale zúčastnit se mohou

i děti mladší.

Okresní (obvodové) kolo - 2 části: podzimní (říjen) a jarní (květen)

Oblastní (krajské) kolo - většinou během června

Republikové kolo - většinou začátkem července

Mezinárodní kolo

Do vyšších kol postupují jen vítězná družstva z kategorie starších.


Disciplíny

Závod požárnické všestrannosti (ZPV)

Z jednoho družstva můžou být postaveny dvě pětičlenné hlídky. Cílem disciplíny je získávat a

upevňovat všestrannou sportovní zdatnost soutěžích a zároveň zvyšovat jejich znalosti v

oblasti požární ochrany. Jednotlivé hlídky na trati (mladší cca 2 km, starší cca 3 km) mají šest

stanovišť, na kterých plní úkoly: střelbu ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, základy

první pomoci, požární ochranu a překonání překážky po vodorovném laně. Nezvládnutí úkolů

je odměňováno trestnými body, které se přičítají k čistému času strávenému na trati.

Štafeta 4x60 metrů s překážkami

Družstvo je rozděleno na dvě štafety po 4 lidech. Každá štafeta má jeden pokus, započítává se

čas lepší štafety. Každý z členů štafety zdolává jeden ze 4 úseků: přeběhnutí kladiny, zdolání

překážky, přemístění přenosného hasicího přístroje, zapojení požárních hadic na rozdělovač.

Štafetovým kolíkem je zde proudnice, kterou poslední závodník napojí na hadice a

s proudnicí v ruce roztáhne hadice a proběhne cílem.

Štafeta CTIF

Štafetu o celkové délce 400 metrů provádí 9 závodníků. Každý závodník běží jeden z úseků v

pořadí: překonání žebříkové stěny, volný úsek, přenos požární hadice, podběhnutí laťky,

volný úsek, překonání lehkoatletické překážky, přemístění přenosného hasicího přístroje,

volný bežecký úsek, zapojení hadic.

Požární útok s překážkami CTIF

Této disciplíny se účastní 9 členů družstva, z nichž jeden je velitel. Družstvo provede nástup a

nahlásím se rozhodčímu. Ten vyzve družstvo k přípravě disciplíny - smotání a nachystání

hadic, nalití vody do džberových stříkaček. Velitel provede opět nástup a rozhodčí vyzve

družstvo k plnění disciplíny. Start prování velitel družstva píšťalkou.

Celé družstvo postupně překonává několik překážek: vodní příkop, bariéru, tunel, lávku.

Velitel proběhne překážky a postaví se na vyznačenou značku.

Závodníci č. 2, 3, 4 a 5 zdolají překážky na rozdělí se ke 2 džberovým stříkačkám, se kterými

musí do terče nastříkat dané množství vody. Když úkol splní přesunou se ke stojanu, kde má

každý závodník pod svým číslem obrázek technického prostředku a musí ho k němu přiradit

fyzicky. Velitel se přesune na konec dráhy a čeká na ostatní závodníky, ti se k němu přidají po

splnění úkolů.

Závodníci 6, 7, 8, a 9 musí v prvním úseku v přesném pořadí roztáhnout hadice a vyrovnat je,

aby nebyly překroucené (to jsou trestné vteřiny). Pak běží ke stojanu, tam má každý závodník

pod svým číslem obrázek uzlu, který má uvázat. Po splnění úkolu běží na konec dráhy

k veliteli. Když jsou všichni závodníci u velitele, vyrovnají se ve dvojřadu a velitel zvedne

pravou paži. Tím ukončí disciplínu a podá hlášení o ukončení disciplíny rozhodčímu.

Hlášení rozhodčímu je jediným okamžikem, kdy velitel může mluvit, jinak celá disciplína

probíhá bez mluvení. Opak je sankciován trestnými body.

Štafeta požárních dvojic

Každé družstvo může postavit jednu nebo dvě pětičlenné štafety. Velitel, který pouze obíhá

dráhu, může být u obou štafet jeden. První dvojice na dráze zapojuje hadici na hydrant a

proudnici, oběhne metu a běží do cíle. Druhá dvojice obíhá metu a naopak hadici odpojuje,

smotává a odnáší do cíle.

Požární útok

Požární útok provádí 7 členů. Mladší kategorií je přiřazen dospělý strojník, u starších družstev

je strojníkem jeden člen z družstva. Kategorie mladších má také připevněné savice na

motorovou stříkačku, starší si savice připevňují sami. Jinak je provedení disciplíny stejné: po

odstartování běží celé družstvo od startovní čáry k základně s nářadím. Členové mají

rozděleny úkoly - část má na starost připevnění sacího koše a nasání vody z nádrže, druhá

část zapojuje hadice typu B a C na stříkačku, rozdělovač a proudnice. Oba proudy potom

dobíhají k terčům, které musí zdolat nastříkáním potřebného množství vody. Disciplína je

ukončena teprve, pokud jsou oba proudy úspěšné. Jinak je hodnocena jako nesplněná.

Vytvořte si webové stránky zdarma!