Zpráva o činnosti kolektivu Mladých hasičů v roce 2016

V roce 2016 měl kolektiv Mladých hasičů 30 členů, 20 chlapců a 10 děvčat, a 5 vedoucích.
Scházeli jsme se dvakrát týdně, v úterý a v pátek, podle počasí v hasičárně, na hřišti nebo v sokolovně. Celkem jsme se sešli na 100 schůzkách a akcích a zúčastnili jsme se celkem 25 soutěží. Trénujeme požární útok, spojování hadic, učíme se střílet ze vzduchovky, vázat uzly, topografické a grafické značky, pracovat s buzolou, znát příčiny vzniku požáru a prostředky k hašení a základní zdravotní ošetření. Hrajeme různé hry a soutěže. Za špatného počasí jsme byli na hasičárně a hráli deskové a kolektivní hry nebo trénovali v garáži. V zimním období jsme chodili do sokolovny, kde jsme hráli nejčastěji florbal, fotbal a vybíjenou, a trénovali spojování hadic, uzly a nástupy s hlášením.
Zúčastnili jsme se soutěže v hasičské zručnosti ve Pstruží, Fyčovického braňáku a čvachtání a na podzim závodu požárnické všestrannosti.

Děti získaly odznaky odborností:
preventista junior – Radek Žabenský, Barbora Křepelková, Daniel Trupka
strojník junior – Matouš Rozehnal, Monika Milotová
preventista – Pavlína Rozehnalová, Matěj Nemčík
strojník – Jana Žabenská, Eliška Žabenská, Dalibor Milota, Magdaléna Barborková
kronikář – Aurélie Čanecká
odznak velitele získal Jiří Merta

Od dubna začala příprava na soutěže a trénink požárního útoku. Opět jsme se přihlásili do Moravskoslezské ligy mladých hasičů, 1 družstvo mladších žáků a 2 družstva starších žáků. Tento ročník měl 15 kol a zúčastnilo se 18 družstev mladších žáků a 14 družstev starších žáků. Vyhlášení výsledků Moravskoslezské ligy se konalo ve Frýdlantu n. O. Družstvo mladších žáků obsadilo 17. místo, družstvo starších žáků “A” získalo 8. místo, družstvo “B” obsadilo 13. místo. Úspěch jsme zaznamenali na noční soutěži O Bochořskou sovu, družstvo starších B obsadilo 9. místo a družstvo A 19. místo ze cca 50 družstev starších žáků.
Dále jsme pořádali sběr starého papíru a přispíváme na chov Varanů Papuánských v ZOO Ostrava. Ve sběru a v příspěvcích chceme i nadále pokračovat

Kromě soutěží jsme se zúčastnili i dalších akcí:
28. 2. – 4. 3. Lyžák pro mladé hasiče na chatě Mečové na Horní Bečvě, spolu s mladými hasiči z Fryčovic a z Paskova
19. 2. vystoupení na plese SDH
25. 3. akce Ukliďme svět – úklid Cvekového a Obecního lesa spolu s myslivci, v této činnosti chceme pokračovat i tento rok. Byl nám předložen návrh, aby si každé z dětí vysadilo strom.
30. 4. stavění májky a opékání
6. 6. den IZS v ZŠ, s ukázkami PÚ, pro žáky základní školy jsme připravili zkrácenou štafetu s disciplínami ze štafety Plamenu
13. – 19. 8. Letní tábor, na základě dobré spolupráce s 43. oddílem Modrý šíp v Ostravě, jsme měli k dispozici jejich chatu na Morávce, kde jsme s dětmi mohli trávit většinu našeho tábora. I když byly menší problémy s dodávkou vody s úžasnými dětmi, bylo vše zvládnuto. Pro děti byla připravená celotáborová hra „po stopách dráčka Soptíka“
1. 10. Grand prix na hřišti spolu s dospělými
29. – 30. 10. návšrěva HZS Ostrava – Jih, Heloweenská párty v maskách s nocováním na hasičárně
3. 12. nás v hasičárně navštívil Mikuláš s anděly a s čerty
20. 12. Vánoční posezení se soutěžemi a dárečky

V kategorii dorostenců trénují 3 kluci a 5 děvčat, požární útok trénují na hřišti, na 100 m překážek jezdili trénovat na dráhu HZS Nošovice. V jarním kole soutěže dorostu vytvořili smíšené družstvo ve složení: Anežka Maturová, Nikola Fajmanová, Magdaléna Barborková, Michaela Mertová, Barbora Pokludová, Patrik Bouzek a Martin Šrámek. V soutěži dorostenců – jednotlivců závodil Mikuláš Vyhňák, v kategorii středních dorostenců získal celkové 5. místo. Na podzimním závodě požárnické všestrannosti jsme měli 1 hlídku mladších žáků, 2 hlídky starších žáků, 3 dorostenky a 2 dorostence jednotlivce. Nejlepší umístění získal Mikuláš Vyhňák – 7. místo ve středním dorostu. Někteří sbírali nové zkušenosti a tak věříme, že tento rok to bude lepší.

Děkujeme komisi pro děti a mládež města Brušperku za dotace poskytnuté na naši činnost.
Také se nám podařilo získal dotaci z Programu VII od  Ministerstva školství, tělovýchovy a sportu a to ve výši 31 000 Kč. Tyto prostředky byly použity na nákup nových hadic, materiálu a triček pro děti.

Za kolektiv mladých hasičů děkuji nejen členům SDH, ale i rodičům, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na činnosti dětí, za pomoc a čas, který nám věnovali. Ať už jde o údržbu travnatého hřiště, techniky nebo materiálu, dopravu dětí, zajištění drobného materiálu.

Za Kolektiv Mladých hasičů SDH Brušperk
Kateřina Vašíčková