Realizace projektu „Sportovní družstvo mužů a dorostenců SDH Brušperk“ v rámcidotačního programu na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2022

10.08.2022

V dubnu 2022 jsme požádali o dotaci na realizaci projektu s názvem "Sportovní družstvo

mužů a dorostenců " v rámci Programu na podporu dobrovolných hasičů v roce 2022

vyhlášenou Moravskoslezským krajem.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 16.6.2022 svým usnesením rozhodlo o

poskytnutí neinvestiční dotace našemu sboru ve výši 66,88% celkově skutečně vynaložených

uznatelných nákladů na realizaci projektu, který je zaměřený na činnosti SDH Brušperk -

podporu požárního sportu mužů a dorostenců.

Finanční prostředky dotace byly využity k nákupu požární výzbroje a výstroje mužstva mužů

a dorostenců.

Vytvořte si webové stránky zdarma!