Ze života jednotky sboru dobrovolných hasičů v Brušperku

31.12.2021


Jistě všichni vnímáme situaci, která se v souvislosti s nemocí COVID 19 zase opakuje. Tato vlna pandemie vyčerpala zdroje českého zdravotnictví natolik, že došlo k situaci, kdy Hasičský záchranný sbor ČR nabídl pomoc i formou nasazení dobrovolníků z řad jednotek sboru dobrovolných hasičů. Naše jednotka byla také oslovena ve věci dobrovolnické pomoci ve zdravotnických zařízeních. Zájemci museli splnit několik přísných kritérií. I přes tato kritéria a především to, že si dobrovolní hasiči museli zařídit na dobu uvažované pomoci ve svém hlavním zaměstnání volno, se našlo neskutečných 7 členů, kteří svou pomoc nabídli. V průběhu měsíce prosince pak došlo k nasazení prvního našeho člena ve zdravotnickém zařízení.

Chtěl bych touto cestou především poděkovat členům své jednotky za obrovskou obětavost a nasazení, které prokazují vždy v případě potřeby. Nejen v souvislosti s touto dobrovolnickou pomocí českému zdravotnictví, ale pokaždé když někdo v tísni vytočí linku 150. Není ani nesmí být bráno jako samozřejmost, že někdo skončí směnu ve svém zaměstnání, aby pak byl nadále ve vlastním volnu připraven poskytnout pomocnou ruku kdykoliv je to potřeba. Každému jednomu z vás patří nejen můj obrovský dík a obdiv za to, co děláte.

Rok 2021 přinesl spoustu zkoušek našich dovedností, připravenosti i trpělivosti. O tom se více dočtete v dalším vydání Brušperského zpravodaje.

Zároveň pokud má někdo zájem stát se členem této skvělé party plné obětavých lidí, neváhejte mě kontaktovat. Pro bližší informace pište na mail brusperk.hasici@gmail.com.

Přeji Vám všem do nového roku, aby byl lepší než ten předchozí. Opatrujte se, dbejte na své zdraví, protože dnes více než kdy jindy je to to nejcennější, co každý z nás má. A také Vám přeji, abyste naši pomoc nejlépe vůbecnepotřebovali.

Vytvořte si webové stránky zdarma!