Realizace projektu " SDH Brušperk 140 let - HISTORICKÝ PRAPOR"

05.03.2020

V březnu 2019 jsme požádali o dotaci na realizaci projektu s názvem "SDH Brušperk 140 let - HISTORICKÝ PRAPOR" v rámci Programu na podporu dobrovolných hasičů v roce 2019 vyhlášenou Moravskoslezským krajem.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 13.6.2019 svým usnesením 12/1382 rozhodlo o poskytnutí dotace našemu sboru ve výši 82,64% celkově skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci tohoto projektu, který je zaměřený na udržování hasičských tradic, prezentaci sboru na veřejnosti a informování o historii hasičstva.

SDH Brušperk slaví v roce 2019 výročí 140 let od založení sboru. Historický prapor sbor získal v roce 1894, vlastní jej tedy již 125 let. V průběhu dlouhé doby používání byl prapor bohužel poškozen. Historický prapor je součástí letitých tradic sboru a zaslouží si kompletní zrestaurování, aby v budoucnosti mohl být i nadále používán pro pozitivní prezentaci sboru na veřejnosti a informování o historii hasičstva. Děkujeme za finanční prostředky, které nám pomohou dosáhnout tohoto cíle.


Vytvořte si webové stránky zdarma!