Dotace Národní sportovní agentury " Můj klub 2023" vyhlášené v rámci programu Rozvoj apodpora sportu

10.08.2023

Dotace Národní sportovní agentury " Můj klub 2023" vyhlášené v rámci programu Rozvoj a

podpora sportu

V červenci 2023 byla našemu SDH poskytnuta dotace v rámci výzvy Můj klub 2023. Dotace je

poskytnuta na sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let. Finanční prostředky budou

použity v souladu s plněním účelu dotace v roce 2023.

Vytvořte si webové stránky zdarma!