Realizace projektu "Požární sport SDH Brušperk – přenosná motorová stříkačka" v rámci dotačního programu na Podporu sboru dobrovolných hasičů v roce 2023

22.08.2023

V březnu 2023 jsme požádali o dotaci na realizaci projektu s názvem "Požární sport SDH Brušperk –

přenosná motorová stříkačka" v rámci Programu na podporu dobrovolných hasičů v roce 2023

vyhlášenou Moravskoslezským krajem.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 8.6.2023 svým usnesením rozhodlo o poskytnutí

investiční dotace našemu sboru ve výši 50% celkově skutečně vynaložených uznatelných nákladů na

realizaci projektu, který je zaměřený na podporu požárního sportu Sboru dobrovolných hasičů

Brušperk.

Finanční prostředky byly využity k nákupu nové přenosné motorové stříkačky PS 12/1,8 SPORT.

Vytvořte si webové stránky zdarma!