Rok 2021 očima jednotky sboru dobrovolných hasičů Brušperk

31.12.2021

Uplynulý rok nebyl z pohledu naší jednotky zcela běžným. Zasahovali jsme sice u menšího počtu výjezdů, než je náš dlouhodobý průměr, ovšem rozsah některých zásahů dalece přesáhl to, s čím jsme se dosud setkali a dokonale tak byly prověřeny naše odborné znalosti a dovednosti. Jednotka zasahovala u 11 nahlášených požárů. Nutno podotknout, že žádný z nahlášených požárů nebyl na území našeho města. Mimo tyto nahlášené požáry řešila jednotka několik desítek dalších událostí, převážně technického charakteru. Již tradičně jednotka zaznamenala v průběhu roku několik výjezdů k nahlášeným požárů v areálu pily v Paskově. Mezi ty nejzajímavější se pak zapsal zásah u požáru vrakoviště v průmyslovém areálu v Ostravě -Vítkovicích, který vypuknul 10. 5. a jeho likvidace zabrala 2 dny. Naše jednotka během něj mj. dodala na místo kyvadlovou dopravou téměř 80 tis. litrů vody.

Hned za pár týdnů byla naše jednotka nasazena v rámci prvního dobrovolného odřadu na pomoc jižní Moravě, kde se obcemi prohnalo 24. 6. ničivé tornádo, které mělo devastující sílu. Již za několik hodin naše jednotka vytvořila skupinu na pomoc zasaženým obcím, která se následující den připravila, v noci vydala spolu s dalšími skupinami na cestu a dva dny pomáhala s likvidačními pracemi na zasaženém území.

Po návratu z jižní Moravy uplynulo 8 dní, během kterých jsme řešili 5 mimořádných událostí, včetně jednoho požáru, a naše jednotka byla znovu povolána k další události mimořádné svým rozsahem. Nad ránem 5. 7. 2021 ve 4:19 byl vyhlášen jednotce poplach po výbuchu acetylenové soupravy v areálu sběrny v Ostravě-Mariánských Horách. Zásah trval do druhého dne, naše jednotka na místě zasahovala více než 15 hodin a za tu dobu na místo události mj. dopravila svou cisternou cca 160 tis. litrů vody.

Další náročný zásah na sebe nenechal dlouho čekat. V neděli 18. 7. 2021 byla jednotka povolána k požáru hospodářské usedlosti v katastru obce Čeladná. Jednotka vyjížděla v 7:15 a na místě strávila více než 11 hodin.

Ze zásahů, na kterých se jednotka podílela během léta stojí ještě za zmínku požár střechy penzionu v Žabni. Požár vypukl 9. 8. v odpoledních hodinách. I zde jsme zasahovali téměř 4 hodiny.

V minulém čísle jste se dočetli o nasazení našich členů v rámci výpomoci ve zdravotnických zařízeních v souvislosti s pandemií COVID 19. To jen podtrhuje skutečnost, jak byl pro naši jednotku loňský rok mimořádný. Dostali jsme se donejrůznějších situací a na vlastní oči viděli místa zničená takovým způsobem, jak jsme do loňského roku znali snad jen z katastrofických filmů. Přitom jsme zajišťovali požární ochranu na území našeho města a naším spoluobčanům tradičně pomáhali se zatopenými sklepy, spadlými stromy, bahnem vyplaveným na pozemní komunikace nebo při likvidaci obtížného hmyzu. Závěr roku se pak nesl ve znamení pomoci ve zdravotnických zařízeních, jak již bylo uvedeno. Komu jsme však pomoci nedokázali byla jedna osoba, která tragicky zahynula při požáru rodinného domu v Krnalovicích, místní části obce Hukvaldy. K tomuto požáru s nahlášenou osobou uvnitř objektu jsme vyjížděli krátce po poledni 19. 12., tedy na čtvrtou adventní neděli.

Mimo svou výjezdovou činnost se jednotka zapojila také do pietní akce 19. 9. 2021 na památku dvou dobrovolných hasičů JSDH Koryčany, kteří zahynuli při zásahu 15. 9. 2021.

Abychom minimalizovali riziko podobné události v naší jednotce, účastní se členové jednotky pravidelně široké škály školení, výcviků a odborných kurzů. Mezi takové patří například i kurzy bezpečné jízdy, protože cesta k zásahu je jednou z nejrizikovějších částí zásahu z hlediska hrozící nehody a úrazu. Provoz na pozemních komunikacích je intenzivnější než před pár lety a přibývá také bezohledných řidičů, kteří nerespektují zapnutá výstražná zařízení našich vozidel, ani parametry našich vozidel, které nám neumožňují zastavit rozjetou cisternu na pár metrech, což si podle manévrů na cestách někteří řidiči myslí. Přitom si neuvědomují, že právě můžeme být na cestě na pomoc někomu v nouzi jako naposledy při požáru 19. 12. 2021.

Závěrem bych rád znovu poděkoval všem členům jednotky sboru dobrovolných hasičů Brušperk za jejich nasazení, obětavost, píli a vzorný přístup ke všem problematikám, které musíme ovládat, abychom byli schopni adekvátně zasahovat a pomáhat.

Vytvořte si webové stránky zdarma!